Ofundisa Ezamehlo Wethule Inkulumo Enyuvesi yaseMelika

Click here for English version

UMnu Alvin Munsamy ofundisa e-UKZN usanda kwethula isifundo kwenye yeZikole ze-Optometry, i-State University of New York (i-SUNY), ngesihloko esithi Optometry Training and Practice in South Africa.

Esifundweni sakhe u-Munsamy ukhulume ngesimo sezifundo zezamehlo eNingizimu Afrika kusukela emsebenzini owenziwayo kuye ekubambisaneni kwezezamehlo phakathi kwe-SUNY Optometry ne-UKZN Optometry.

Kulesi sifundo bekukhona abasebenza kule nyuvesi nabafundi bezozwa ngezinkinga zamehlo ezivamile eNingizimu Afrika namathuba okufunda akhona.

U-Munsamy ubalule iqhaza loMkhakha Wezamehlo e-UKZN ekubambisaneni ne-SUNY Optometry emsebenzini wokwelapha nasekubeni ngenye yezindawo zokuqhuba ucwaningo kwasebeneziqu kulo mkhakha ezihamba phambili.

U-Munsamy umeme abafundi baseMelika ukuthi bacabange iNingizimu Afrika ne-UKZN uma becabanga ukuqhuba izifundo kulo mkhakha.

Amagama: wu-Nombuso Dlamini

Isithombe: Sithunyelwe